Kommenteeri

Lähetus - mida peaks sellest teadma

Käesoleval ajastul elades on üsna tavaline, et töö tegemise kohaks ei ole ainult üks riik. Tellimustöid ja teenuseid osutatakse välisriikidesse ning siis puutubki ettevõtja kokku lähetuse ja sellega seonduvaga.

Olulised punktid lähetuse kohta ·    

 • Lähetus tähendab töötaja või juhtkonna liikme saatmist tööülesandeid täitma väljaspool töölepingus ettenähtud piirkonda.
 • Maksuvaba päevaraha saab maksta ainult välislähetuse korral. Riigisisese lähetuse korral päevaraha maksmise kohustust seadus ei sätesta ja kui soovitakse seda maksta, siis tuleb selle pealt tasuda kõik tööjõumaksud.
 • Töötajat ei või saata välislähetusse pikemaks perioodiks kui 30 kalendripäeva järjest.
 • Töölähetusega seotud kulud (majutus ja transport) hüvitatakse kuludokumentide alusel (tšekid ja arved).
 • Enne lähetusse asumist tuleb vormistada lähetuskorraldus ja peale lähetust lähetuskulude aruanne (küsi näidiseid siit).
 • Välislähetuse alguseks võib arvestada päeva kui lähetusse suunduv sõiduk väljub vähemalt kell 21.00 ja lõpu kuupäev siis, kui sõiduk saabub vähemalt kell 03.00.


Päevarahad välislähetuse korral: 

Maksuvaba päevaraha saab maksta ainult töölepinguga töötavale töötajale või ettevõtte kontrollorgani liikmele (näiteks juhatuse liikmele). Kui soovitakse maksta päevarahasid käsunduslepingu alusel töötavale töötajale, siis selle pealt peab maksma tööjõumakse.
Välislähetuse maksuvaba päevaraha piirmäär on 50 eurot päevas esimesed 15 päeva ühes kalendrikuus. Alates 16. päevast on maksuvabalt võimalik maksta kuni 32 eurot päev.
Päevaraha miinimum piirmäär on 22,37 eurot (maksuvaba). Seda on tööandja kohustatud maksma töötajale välislähetuses viibitud päeva eest.

Näited välislähetuse maksuvabade päevarahade arvestusest: 

Lähetus 1:

 • Töötaja viibis välislähetusel 01.08.2018 – 18.08.2018.
 • 15 päeva eest 50 eurot päev (periood 01.08 – 15.08)
 • 3 päeva eest 32 eurot päev (periood 16.08 – 18.08)
 • Kokku välja maksta: 846 eurot (50*15+3*32)

Lähetus 2:

 • Sama töötaja viibis järgmisel välislähetusel 29.08.2018 – 04.09.2018
 • 3 päeva eest 32 eurot päev (periood 29.08 – 31.08, augustukuu 15 päeva 50-eurone piirmäär on eelnevalt juba ära kasutatud)
 • 4 päeva eest 50 eurot päev (periood 01.09 – 04.09)
 • Kokku välja maksta 296 eurot (3*32+4*50)

 

Päevarahade maksmine on üks viis maksuvabalt tasude välja maksmiseks. Paljud alustavad ettevõtjad ei tea sellest ja ei kasuta võimalust, kuid kindlasti tasub selle teemaga kursis olla.

 

Konkreetse juhtumi kohta küsi lisainfot siit.


Lisa kommentaar

Email again: