Tegutsev ettevõte

01 —

Kuidas kujuneb hind ja mida teenus mulle pakub?


Hind kujuneb vastavalt tehtud tööde mahule. See tähendab, et maksad täpselt nii palju kui raamatupidaja tööd teeb ehk vastavalt dokumentide mahule. Võimalik on teha ka kokkuleppehind, selleks küsi eraldi pakkumist. Nõustame kliente maksude ja kõikide raamatupidamisega seotud küsimuste korral, mille eest eraldi tasu ei võta. See kuulub lepingulisele kliendile pakutava teenuse hulka. Tuletame meelde deklaratsioonide tähtaegasid ja vajadusel saadame dokumentide saatmise meeldetuletuse. Meile on väga oluline, et teie ettevõttes kõik korras oleks – õigeaegselt esitatud deklaratsioonid, panga jaoks üle vaadatud ja korda tehtud aruanded jms.02 —

Kuidas ettevõtte raamatupidamine üle tuua?


Üldiselt vahetatakse raamatupidajat konkreetse bilansipäeva seisuga. Tavapäraselt on see kalendrikuu lõpukuupäev. Konkreetse kuupäeva seisuga annab eelmine raamatupidaja kõik vajalikud aruanded – bilanss, põhivarade tabel, müügi- ja ostureskontrod jms. Lisaks veel kasumiaruanne viimase perioodi kohta ja pearaamatu väljavõtte. Mida lihtsam on ettevõte, seda vähem aruandeid vaja on. Aruanded edastate meile ja selle põhjal jätkame tavapärast raamatupidamist – midagi keerulist ei ole. Kui ettevõtte raamatupidamine on pikalt olnud tegemata, siis alustame lihtsalt sealt, kust pooleli on jäänud – pole hullu midagi. Kui eelnev raamatupidamine vajab üle vaatamist ja korrastamist, siis teeme ka selle ära. Siinkohal oleneb – kui leitud vead on lihtsad ja kergesti parandatavad, siis seda eraldi ei tasusta, kuid kui raamatupidamise korrastamine on keerulisem ja ajamahukam, siis lepime hinnas kokku.


03 —

Kuidas raamatupidamiseteenus saab Su elu lihtsamaks muuta?


  • vajadusel valmistame pangas makseid ette – nii ostuarvete tasumisi kui palga väljamakseid
  • tuletame alati meelde erinevate aruannete tähtaegasid – deklaratsioonid, statistikaaruanded ja aastaaruanne
  • vajadusel ja kokkuleppel koostame erinevad aruanded
  • finantsasutuse poole pöördudes vaatame koos üle aruanded ja anname nõu
  • oleme igapäevaselt olemas jooksvate küsimuste osas04 —

Kuidas raamatupidamisteenuse osutamine käib?


  • Iga kuu alguses (soovitatavalt enne 10. kuupäeva) saadab ettevõtte juht eelmise kuu kohta dokumendid (müügiarved, ostuarved, tšekid ja panga väljavõtte). Kui on sõlmitud mõni laenuleping vms, siis palun see ka saata. Kui ettevõttes on tegevust väga vähe, siis on võimalik saata mitme kuu dokumendid korraga.
  • Raamatupidaja teostab raamatupidamise ja vajadusel esitab deklaratsioonid.
  • Väljastatakse arve teenuse eest ettevõttele. Arvega saadetakse kasumiaruanne ja kirjendite aruanne, kus on näha raamatupidaja tehtud töö. Eelneval kokkuleppel on võimalik saada veel aruandeid (näiteks bilanss, klientide poolt tasumata arvete nimekiri, tarnijatele võlgu olevate arvete nimekiri jms).
  • Küsimuste korral võib alati helistada või e-maili saata ja vastame hea meelega.
Kas ettevõte on käibemaksukohustuslane?
JahEi
Kas soovite maksekorralduste ettevalmistamist pangas?
JahEi